Młodzi wyzwalają w nas pragnienie wolności

O międzygeneracyjnych różnicach oraz inspirującym potencjale młodego pokolenia pisze Ewelina Janus – socjolog i badacz trendów.