O samoświadomości w pracy

Bycie świadomym siebie to kluczowa umiejętność, również w życiu zawodowym.